Zorg voor de leerlingen

Op de PWA hebben we zorg voor alle leerlingen. Er is aandacht voor kinderen die extra uitdaging aan kunnen. Dit doen we met verdiepingsprogramma's in de klas, zoals de plusschriften uit de methode en de digitale leerschool. (digitale leerschool biedt een programma Engels en in de bovenbouw wiskunde en Science in het Engels)

Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, bieden we ondersteuning. Dit kan in de klas of buiten de klas. Waar nodig kijken we of er maatwerk mogelijk is.

In de bijlage staat een verkorte weergave van ons Schoolondersteuningsprofiel. Uiteraard bent u van harte welkom op school voor aanvullende informatie.

Klik hier voor het schoolondersteunings profiel.