Kernwaarde Veiligheid

VEILIGHEID: Een warme school

Op de Prins Willem-Alexanderschool heerst een warme sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn. We streven ernaar dat elk kind en elk teamlid met plezier naar school komt. Samen met ouders, opvang en betrokkenen bouwen we aan een veilig klimaat gebaseerd op rust en vertrouwen. Schoolbrede afspraken en het leerkrachthandelen zorgen voor een omgeving waarin iedereen zich prettig, gewaardeerd en veilig voelt. 

Orka 

Orka-trainingen worden gegeven door de eigen leerkracht. Het uitgangspunt van deze trainingen is om te werken aan optimale emotionele ontwikkeling van kinderen en zelfredzaamheid. Wat doe je in een situatie waarin je je niet prettig voelt? De kracht van Orka is dat het zich zowel richt op kinderen als op leerkrachten. Kinderen leren via de superhelden-aanpak dat zij zelf een keuze kunnen maken in een bepaalde situatie. Ze kunnen elkaar helpen, elkaar ergens op aanspreken, opkomen voor zichzelf en voor anderen, relaxed reageren, negeren of een slimme plek zoeken. Uiteraard kunnen ze het melden bij de leerkracht, maar het is voor kinderen goed om eerst zelf te proberen om te gaan met de situatie. Het stimuleert hun zelfvertrouwen.

Kwink 

Op de Prins Willem-Alexanderschool gebruiken wij Kwink. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Kwink in de klas is praktisch, leuk en actueel en kan ook worden ingezet bij preventie van bijvoorbeeld pesten. Kwink richt zich op een aantal competenties waarmee kinderen leren respect te hebben voor zichzelf en de ander. Middels deze methode leren we hen zelf keuzes te maken en om te gaan met emoties. Het programma richt zich op de kracht van een veilige groep en sluit daarom perfect aan bij ons speerpunt Veiligheid.