Onze school

De Prins Willem-Alexanderschool is een fijne, saamhorige school die werkt vanuit haar christelijke identiteit. We bieden een omgeving waar kinderen zich veilig voelen en zich onbezorgd kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bieden deze veiligheid in alle opzichten en hebben veel aandacht voor de leerlingen. Elke leerling mag zichzelf zijn met zijn eigen interesses en talenten. We dagen kinderen uit om te onderzoeken en ontdekken en daarvoor krijgen zij alle ruimte en mogelijkheden. Voor een goede ontwikkeling van de sociale vaardigheden van kinderen, zijn wij een groot voorstander van onderzoekend en ontdekkend leren. Regelmatig werken leerlingen hierbij samen in verschillende werkvormen. Ouders betrekken we actief bij het onderwijs en zijn altijd welkom in de school.

Onze speerpunten

Wij hebben de overtuiging dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en leren leuk vinden. Wij als leerkrachten hebben de taak om hen op de juiste manier te stimuleren en dingen zelf te laten ontdekken. Op de Prins Willem-Alexanderschool krijgen kinderen de ruimte en kunnen zij zich, via diverse methoden en in hun eigen tempo, veilig ontwikkelen. De vier speerpunten in ons onderwijs zijn: Veiligheid – Uitdagen en stimuleren – Cultuur – Zelfstandigheid

"Het onderwijs moet zoveel mogelijk van binnen naar buiten gaan, en de leerstof moet niet van buiten naar binnen worden ingepompt"

- Johann Heinrich Pestalozzi