Kernwaarde Plezier

PLEZIER: Een fundament voor leren

Bij ons op school geloven we dat leren begint met plezier. Met het enthousiaste team van de Prins Willem-Alexanderschool bieden we een passend leeraanbod, dat waar nodig kan variëren in tempo en niveau en waarin ontdekkend en uitdagend leren een plaats hebben. Het betrekken van leerlingen hierbij zorgt dat zij gemotiveerd en geïnspireerd raken. Samen plezier hebben is essentieel. Plezier betekent dat je betrokken bent, je talenten kunt ontwikkelen, succeservaringen opdoet en dat je gezien en gewaardeerd wordt.