Kernwaarde Respect

RESPECT: Een gedeelte identiteit

Onze school heeft een christelijke identiteit en respecteert andere geloven en diversiteit. Wij werken vanuit christelijke normen en waarden. Respect, inleving en empathie vormen de basis van ons gedrag. Verschillen in meningen erkennen we, ze vormen een kans om met en van elkaar te leren. We moedigen nieuwsgierigheid aan en stimuleren open gesprekken die begrip en respect voor elkaar bevorderen. Ook leren wij leerlingen deel te nemen aan de maatschappij en werken wij aan burgerschapsvorming, zodat leerlingen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.