Speerpunt Veilig

Emotionele veiligheid is erg belangrijk voor jonge kinderen. Vanuit deze veilige basis kunnen zij zich ontwikkelen en de wereld ontdekken. Veiligheid binnen de school vinden wij van essentieel belang. Hier doen wij elke dag ons best voor. In het kader van veiligheid bieden wij de volgende dingen aan:

Orka trainingen

Orka trainingen worden gegeven door de eigen leerkracht. Het uitgangspunt van deze trainingen is om te werken aan optimale emotionele ontwikkeling van kinderen en zelfredzaamheid. Wat doe je in een situatie waarin je je niet prettig voelt? De kracht van Orka is dat het zich zowel richt op kinderen als op leerkrachten. Kinderen leren via de superhelden-aanpak dat zij zelf een keuze kunnen maken in een bepaalde situatie. Ze kunnen elkaar helpen, elkaar ergens op aanspreken, opkomen voor zichzelf en voor anderen, relaxed reageren, negeren of een slimme plek zoeken. Uiteraard kunnen ze het melden bij de leerkracht, maar het is voor kinderen goed om eerst zelf te proberen om te gaan met de situatie. Het stimuleert hun zelfvertrouwen.

 

Kwink

Op de Prins Willem-Alexanderschool gebruiken wij Kwink. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Kwink in de klas is praktisch, leuk en actueel en kan ook worden ingezet bij preventie van bijvoorbeeld pesten. Kwink richt zich op een aantal competenties waarmee kinderen leren respect te hebben voor zichzelf en de ander. Middels deze methode leren we hen zelf keuzes te maken en om te gaan met emoties. Het programma richt zich op de kracht van een veilige groep en sluit daarom perfect aan bij ons speerpunt Veilig.