Speerpunt Uitdagend en Stimulerend

Leren is pas écht leuk als je zelf mag proberen, ontdekken en leren. Dagelijks dagen wij kinderen uit en stimuleren wij hen op onderzoek uit te gaan. Met het team onderzoeken we hoe we dit het meest betekenisvol kunnen doen.

Zaakvakken

Bij de zaakvakken (waaronder aardrijkskunde, biologie en geschiedenis) gaat het er niet meer alleen om zoveel mogelijk leerstof te onthouden, ook leren de kinderen bijvoorbeeld samenwerken, nadenken voor je iets doet, planmatig werken en de computer gebruiken.

Door het aanbieden van onderwijs in thema’s is er ruimte voor de eigen inbreng van kinderen. We betrekken hen actief bij de inhoud en de vormgeving van het leren. Dit vergt een andere benadering van de leerkracht waarbij de focus niet ligt op het klassikaal doceren, maar veel meer op het faciliteren van het leren. Wat hebben de leerlingen nodig om hun vragen beantwoord te krijgen?

Het onderwijs binnen de school verandert van lezen, inprenten en standaard invullessen naar onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. Vanuit basiskennis stimuleren we de kinderen om zelf te gaan onderzoeken, ontwerpen en ontdekken vanuit hun eigen belangstelling. Dit kan op verschillende manieren worden gepresenteerd: bij kleuters kunt u bijvoorbeeld denken aan de vraag: “Hoeveel poten heeft een insect?” We kunnen dit opzoeken in een boek of op internet, maar het is natuurlijk veel leuker om samen op zoek te gaan naar beestjes in de natuur en de pootjes te tellen. Op die manier stimuleren we het ontdekkend leren. Voor de oudere kinderen kan het bijvoorbeeld zijn: ‘Hoe leven mensen in China?’ Waarna ze op onderzoek uitgaan om te ontdekken wat men in China bijvoorbeeld eet, hoe men er woont en welke normen en waarden de Chinezen hebben.