Extra: Cultuur

Binnen onze school hebben wij een meerjarenplan op het gebied van cultuureducatie. We willen kinderen een brede kijk op cultuur meegeven en richten ons hierbinnen op natuur en milieu, techniek, drama, muziek en creativiteit. Ook hier staat het ontwerpen, onderzoeken en ontdekken centraal.

Cultuuruur

Naast de aandacht voor cultuur in de groep vindt ook tweemaal per jaar het cultuuruur plaats.

De kinderen van groep 1 t/m 4 werken twee vrijdagochtenden in workshops aan verschillende onderdelen van cultuur. Denk bijvoorbeeld aan muziek, dans, kunst en natuur. De kinderen van de groepen 8 ondersteunen bij de begeleiding van deze kinderen.

Voor de groepen 5 t/m 8 vindt het cultuuruur in de middag plaats. Zij volgen gedurende drie vrijdagmiddagen in kleinere groepen vijf kwartier verschillende workshops, waarin cultuur in de meest brede zin wordt aangeboden. De kinderen schrijven zich in voor een onderdeel dat hun interesse heeft.

Om de continuïteit van het cultuur te waarborgen, is de hulp van ouders en grootouders onontbeerlijk. De kinderen en begeleiders beleven veel plezier aan het cultuuruur!